تازه های مدیریت, یادداشت ها

یادداشت شماره 15 :18امین کنفرانس بین المللی مدیریت

 

موضوع سخنرانی نوآوری و مدیریت دانش باز

 

 

برخی از مهمترین نکات ارائه شده :

علوم/علم باز، شیوه‌هایی چون انتشار آزاد تحقیقات، مبارزه برای دسترسی آزاد، تشویق دانشمندان به پژوهش باز و به‌طور کلی انتقال دانش علمی را شامل می‌شود. علوم باز، رویکرد جدیدی به فرآیندهای علمی و بر پایه کار اشتراکی و روش‌های نوین انتشار دانش، با استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتالی و ابزارهای جدید اشتراکی است. این مفهوم در سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD  ، پروراندن ایده‌های از انجام کار اشتراکی و ایجاد یک تغییر نظام‌مند در شیوه انجام یک اقدام علمی و پژوهش معرفی شده است .

موضوع نوآوری ، درباره دانش است! یعنی خلق امکان های جدید ، از راه ترکیب مجموعه ای از دانش های مختلف ، افراد و سازمان‌ها تعیین می کنند که چه می دانند و چگونه به بهترین نحو می توانند از آن  بهره برداری کنند!

فرایند نوآوری عبارتست از :  جستجو ، انتخاب، اجرا و تصاحب ارزش که این مرحله آخر می‌تواند به دو صورت مالی و غیرمالی اتفاق بیفتد. کسب ارزش هم از لحاظ پذیرش و انتشار نوآوری و افزودن بر آن با یادگیری سازمانی در طول فرآیند نوآوری در نظر است، به گونه ای که سازمان بتواند بنیان دانشی خود را تقویت کند و مدیریت این فرآیند را بهبود بخشد .

نکته کلیدی : مکان هندسی دانش و توزیع دانش« از طریق منابع موثر» درون یک سازمان می باشد. ظرفیت نوآورانه بنگاهها با توانمندی آ نها در ترکیب دانش از منابع داخلی و خارجی مرتبط است که با گذشت زمان ارتقا می یابد .

بنابراین این بنگاه ها ارتباطات خود را برای کسب دانش مورد نیاز در فرایند نوآوری با سایر بنگاه ها و سازمانها توسعه می دهند. به نقل از پیتر سنگه : سازمان‌ها همان‌طوری رفتار می‌کنند که افراد فکر می‌کنند و با هم در ارتباط‌اند. دانش مفید برای اجرایی شدن باید آفریده، منتشر و جذب شود . این همان راه احیای رشد، بهره وری و تحول حاصل از علم باز است .

دکتر حمید رضا خدمتگزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *