یادداشت شماره 5: اقتصاد دایره ای، رویکردی نوآورانه در اقتصاد پایدار

اقتصاد چرخشی آینده اقتصاد دنیا است. اقتصاد چرخشی جایی است که صنایع و طبیعت به گفتمان می نشینند، امروزه اقتصاد خطی که در آن فرض می‌شود […]

ادامه مطلب