کتاب های من

حمیدضا خدمتگزار

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

نگرش راهبردی به توسعه و سرآمدی سازمانی

در این کتاب از مفاهیم و نکاتی نو در حوزه مدیریت استراتژیک و ویرایش جدید مدل تعالی سازمانی (EFQM:2020) استفاده شده تا خواننده در قالب یک مرور کاربردی ، مسایل راهبردی مطروحه را شناسایی و تحلیل کرده و در ابعاد نگرشی، عملی و رفتاری خود، بکار گیرد.

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

کاربست تفکر استراتژیک در رهبری منابع انسانی

این کتاب قصد دارد به مدیران منابع انسانی که اغلب نگاه غیر سیستمی و کوتاه نگرانه دارند ، نگرش سیستمی و استراتژیک را در مسیر مزیت آوری منابع انسانی ارایه و تشریح کرده و آنها را به سمت رهبری منابع انسانی سوق دهد. البته با مثالهای کاربردی ،شاخصهای عملکردی، مدلهای سرآمد، راهبردها و نمونه های موفق و بسیار موثر !

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

کاربست تعالی سازمانی از رویکرد تا نتایج

در این کتاب که بهترین نمونه عملیاتی برای سازمانهای در شروع مسیر تعالی می باشند ، معیارها تشریح و در هر معیار مثالهای عملی با یک داستان کوتاه مدیریتی ، قرارگیری افراد و سازمانها را در جهت تشخیص مسیر تعالی و درک درست مفاهیم ، تسهیل می نماید .

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

کارآفرینی و تعالی سازمانی

در این کتاب رابطه بین توانمندسازهای سازمانی از طریق مدل تعالی با مولفه های اصلی مرتبط و هم جهت در راستای ایجاد سازمانهای کارآفرین مورد بحث قرار گرفته و شاخصهای کارآفرینی سازمانی در تعدادی از سازمانهای برتر ، تشریح و رابطه آن با سرآمدی کسب وکارها ، تحلیل و بررسی شده است .

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

استاندارد بین المللی ISO10015:2019 مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

در این استاندارد،بحث نظام مندکردن مدیریت شایستگی ، توسعه کارکنان و همسو کردن با جهت گیری های استراتژیک سازمان و دستیابی به نتایج کلیدی عملکرد بوده که باید فرهنگی را در سازمان ایجاد کنیم تا فرهنگ رشد و توسعه را در افراد پرورش دهد.درواقع این چرخه‌ از برنامه ریزی شایستگی ، شناسایی نیازهای شایستگی و شکاف بین شایستگی های موجود شروع و به نتایج و شایستگی های مورد انتظار ختم می شود.

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

کتابچه مدل ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی میرسپاسی

در این کتابچه که توسط یک کار تیمی صورت گرفته مدلی جهت ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی و نقشه راهی برای بهبود ساختارمند آنها معرفی و تشریح شده است .

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

تعالی در حکمرانی سازمانی

حکمرانی سازمانی در قرن 21، از یک الزام برای رعایت به یک الزام استراتژیک کسب و کار، تبدیل شده است. در این اثر ، بررسیها نشان می دهد که تعالی در حکمرانی از طریق تمرکز بر اثربخشی ، کارایی و تعادل میان آنها دنبال شده و هدف آن چشاندن و تزریق راهکارهای فناورانه و ترسیم یک فرآیند نوآوری در ساختار و تصمیمات هیئت مدیره می باشد . حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی را در درازمدت مورد هدف قرار می دهد و در صدد حفاظت از منافع سهامداران و ذینفعان در مقابل مدیریت سازمان است.

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در مسیر تعالی سازمانی

در این کتاب روند شکل گیری و جاری سازی اقدامات در مسیر تعالی سازمانی (در ابتدای مسیر تعالی ) تعریف و مشخص شده است تا شرکت‌هایی که در این حوزه برنامه و فعالیتهایی را انجام میدهند، بتوانند از یک الگوی عملیاتی در این راستا بهره برده و استفاده نمایند .

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

شرکت گاز استان قم در مسیر تعالی سازمانی

در این کتاب مراحل اولیه شکل گیری کمیته ها و روش تدوین جاری برنامه‌های لازم در مسیر تعالی سازمانی (در ابتدای مسیر تعالی ) تعریف و مشخص شده است تا شرکت‌های همه ترازی که در این حوزه رویکردها و فعالیتهایی را انجام می دهند، بتوانند از یک الگوی عملیاتی بهره مند شوند.

برای اطلاع از قیمت کتاب با شماره زیر تماس بگیرید

استاندارد بین المللی ISO10014:2006

در این استاندارد بین المللی اصول مدیریت کیفیت ،با در نظر گرفتن منافع مالی و اقتصادی دنبال می‌شود و مراحل اجرای آن بر اساس چرخه بهبود مستمر در هر حوزه از ابعاد مدیریت کیفیت، تعریف و تشریح شده است.

فرم درخواست کتاب

به ازای خرید سه جلد از کتابهای فوق ،یک جلد هدیه داده میشود.

    ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .