کانال های ارتباطی

برند شخصي ما ،آميزه ای از عوامل دروني؛ مثل نظام ارزش ها ، آرمانها ، اهداف ، اقدامات موثر و نيز نمادهاي بيروني، مثل چهره، زبان بدن ، شبكه و روشهای موثر ارتباطاتی ماست. برای اينکه يک انديشه به واقعيت بپيوندد بايد برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که يک برنامه توسعه می بایست با افرادی که مخاطب ما برای اجرا یا درگير منافع اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود.علاوه بر وبسایت موجود، کانالها و آدرسهای ارتباطی معرفی شده پایگاهی جهت توجه و تمرکز بر بهبودبا هدف انتقال دانش ،توسعه و بهبود مدلهای ذهنی ، نوآوری،نواندیشی و یادگیری در مسیرتعالی فردی، تیمی و جمعی از طریق مجموعه ای از نکات و موضوعات زیر می باشد؛این موارد عبارتند از : خلاصه کتاب‌ها و مقالات، فایل های گزینش شده علمی، معرفی دوره های آموزشی، خدمات مشاوره ، نکات پندآموز ، اینفوگرافیها، جملات مدیریتی ، فیلمها، سخنرانیها ، معرفی سمینار ، کنفرانسها ، همایشها و رویدادهای علمی ، رونمایی از مدلهای مدیریتی و سایر موضوعات و روش هایی که در راستای ماموریت تبیین شده با توجه به علاقه مندی ها و تمرکز شخصی و تخصصی بوده و از روشها ارتباطی زیر خدمت شما بزرگواران و فرهیختگان همراه ، تقدیم می شود .

hrkhedmatgozar@gmail.com

hrkhedmatgozar@

hrkhedmatgozar

0933-133-1285

0912-348-6944

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .