معرفی بنیاد

Business Excellence & innovation management Foundation

بنیاد آموزشی ، ترویجی و علمی ، تعالی و نوآوری سازمانی

بنیاد آموزشی ، ترویجی و علمی ، تعالی و نوآوری سازمانی در ابتدا بر اساس یک نگرش ارزشی ، احساس وظیفه، عشق و علاقه شخصی ، فعالیت خود را از سال 1380 با گردآوری مطالب و ارسال آنها از طریق ایمیل به افراد ، همکارن ، دوستان ، مشتریان و مخاطبین حرفه ای و کاری آغاز نمود . سپس از سال 1395 با فضای فراهم شده در شبکه های مجازی و ایجاد کانالها و گروه های تلگرامی ، مطالب متعددی ، مرتبط با حوزه تعالی فردی و سازمانی تهیه و منتشر نمود. لذا هم اکنون پس از تقدیر و استقبال هزاران همراه گرامی اعم از مدیران ،کارشناسان ، اساتید و دانشجویان در حوزه های مختلف ، مبنی بر توسعه این خدمتگزاری اجتماعی و حرفه ای ، تداوم فعالیتها و ماموریت ارزش محور خود را که همانا ترویج دانش و فرهنگ تعالی می باشد ، با پلتفرم پیش رو دنبال کرده و بر این اصل بنیادین باوردارم

خواب و خاموشی امروز تو را در حضور تاریخ، در نگاه فردا هیچکس بر تو نخواهد بخشید، باز هم منتظری؟
هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید و نمی گوید برخیز که صبح است، بهار آمده است!
تو بهاری آری، خویش را باور کن!
سالک : #مجتبی_کاشانی

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .