Henry Mintzberg

آموزش شاهراه تعالی و بالندگی است

نکاتی مهم در خصوص موثر واقع شدن و اثربخشی آموزش مدیران از نگاه هنری مینتزبرگ

 • برای یادگیری و آموزش مدیریت هیچ وقت "دیر" نیست اما گاهی "زود " است.
 • ما جراح ذاتی و حسابدار ژنتیکی نداریم. این مشاغل تخصصی هستند و باید با آموزش های رسمی آنها را آموخت، اما مدیران ذاتی و ژنتیکی داریم.
 • آموزش دادن مدیریت به کسی که هیچ وقت مدیریت نکرده مثل آموزش روانشناسی به انسانی است که تا کنون انسان دیگری را ملاقات نکرده است.
 • مدیریت مثل پیشه وری و صنعتگری است و باید آن را با تمرین و کارآموزی و کارورزی یاد گرفت.
 • مدیریت موثر و موفق وقتی اتفاق می افتد که علم، هنر و مهارت در یک جا جمع شوند. در یک کلاس درس مدیریت که مدیران با تجربه و استاد با تجربه حضور ندارند این سه عامل یکدیگر را ملاقات نمی کنند.
 • آموزش مدیریت باید محدود به مدیران با تجربه شود.
 • کسی در کلاس مدیر نمی شود اما مدیران موجود را می توان در کلاس توسعه داد.
 • کسانی باید وارد دوره های آموزشی مدیریت شوند که علاوه بر هوش پایه و متعارف، برای مدیریت کردن تمایل و توانائی داشته باشند.
 • مدیران باید از تئوری های مدیریت، برای ارزیابی و بازنگری نقادانه تجاربشان استفاده کنند. این آموزش ها باید مدیران را وادار به توقف و تفکر کند.
 • باید تلاش کرد تا مدیران بتوانند آنچه در دوره های آموزشی می آموزند را به محل کار انتقال داده و آنها را اجرا کنند.به همین دلیل محیط آموزش و محیط کار باید شباهت های زیادی به هم داشته باشند تا آموخته ها ، شدنی به نظر برسند و کاربردی باشند.
 • فضای آموزش مدیریت باید به مدیران اجازه طرح و بحث و مبادله تجارب شان را بدهد.

شرح خدمات آموزشی و کوچینگ مدیران ارشد

با توجه به بررسی ها و ارزیابی نیازهای آموزشی در حوزه توسعه فردی مدیران و افراد کلیدی ، تعدادی از دوره های مدیریتی پرمخاطب که توسط اینجانب ارائه می شود ، مطابق جدول زیر ابتدا با واحد آموزش شرکت متقاضی جمع بندی و برنامه ریزی شده ، سپس با سرفصلهای مورد توافق ، بصورت کاربردی و کارگاهی اجرا می گردد .

دوره های آموزشی

لیست پیشنهادی دوره های آموزشی

دوره آموزشی مدیریت نوآوری

لیست پیشنهادی دوره های آموزشی

ردیف نام و موضوع دوره آموزشی ساعت مخاطبین
1 اصول و مبانی مدیریت و رفتار سازمانی 16 مدیران ارشد،کارشناسان و کارکنان سازمانی
2 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 16 //
3 شناسایی و تدوین شایستگیها و مهارتهای رهبری 8 //
4 اصول کار با مدیران مافوق 8 //
5 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 8 //
6 اصول تدوین اهداف و خط مشی 8 //
7 مدیریت فرآیندهای سازمانی (تدوین فرآیند ) 16 //
8 اصول و مبانی مستند سازی 8 //
9 آشنایی با استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 16 //
10 مدیریت توسعه شایستگیهای کارکنان براساس ISO10015:2019 16 //
11 اصول و مبانی مدیریت آموزش 8 //
12 مدیریت و ارزیابی عملكرد 8 //
13 روشهای ایجاد اشتیاق و انگیزش در کارکنان 8 //
14 معرفی و تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 8 //
15 تربیت ارزیاب حرفه ای مدل تعالی سازمانی 16 //
16 تشریح اصول کاربردی مدل تعالی سازمانی و تدوین اظهارنامه 32 //
17 فرهنگ و اخلاق سازمانی 8 //
18 اصول و مبانی تعالی منابع انسانی و آموزش 16 //
19 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 8 //
20 اصول مدیریت ایده و سیستم پیشنهادات 8 //
21 الگوهای آسیب شناسی مدیریت آموزش 8 //
22 اصول ارزیابی و ممیزی سازمانی 16 //
23 اصول مدیریت تغییر و تحول سازمانی 16 //
24 روشهای حل مساله نوآورانه 8 //
25 اصول و مبانی کارآفرینی 8 //
26 تشریح موضوعات استراتژیک در تدوین مدل کسب وکار 16 //
27 مدیریت و ارزیابی تكنولوژی 8 //
28 مدیریت نوآوری سازمانی 8 //

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .